جستجوی پیشرفته

نتایج 1211 مدرک، زمان 00:2188 ثانیه
عنوان نویسنده ناشر محل نشر سال نشر شماره مدرک نوع مدرک دارای محتوای دیجیتال دارای ثبت
- سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل -سنتز کمپلکسهای جدید آلی فلزی با استفاده از فلزات ‏‎In‎‏. ‏‎Ga‎‏ نامی‌چمازی، نوابه
1- تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول از آلدهیدها و اورتوفنیلن دی آمین در حضور کاتالیزور MCM-41 2- تهیه مشتق‌های پیرانو [C-2,3]کینولین از آنیلین‌ها و دی هیدروپیران طی واکنش دیلز-‌آلدر فرزانه، مریم
1- تولید اکسیژن یکتا به روش شیمیایی و بهینه سازی آن 2- اکسیم زدایی از آلدهیداکسیمها و کتون اکسیمها بوسیله دابکونیوم کلروکرمات و گلایسینیوم کلروکرومات جعفری اوجقاز، آزاده
1- سنتر 2، 4، 5- تری آریل ایمیدازول ها ، روی بستر NaHSO4-SiO2 و تحت تابش میکروویو 2_ سنتز 4_ (بنزیلیدن آمینو) -4، 3- دی هیدرو -6 -متیل 3- تیوکسو-1،2،4،-تری ازین -5( 2H )-اون ها روی بستر مونتموریلونیت K10 ، تحت تابش میکروویو علیمحمد کلهفرد، زهرا
1- سنتز برخی هتروسیکل‌های تیوکرومن، کرومن و زانتن، 2-گسستن اکسایشی پیوند C=N با استفاده از Zeofen جوانشیر، شهرزاد
1- سنتز مشتقات 1، 4- دی هیدرو پیریدین در حضور کاتالیست هترو پلی اسید 2- سنتز مشتقات انامین در حضور کاتالیست هترو پلی اسید 3- سنتز مشتقات استر از روش استری شدن در حضور کاتالیست هترو پلی اسید مشرف جوادی، نگار
1- سنتز کینوکسالینها از واکنش فنیلن دی آمین ها با آلفا- هالوکتونها در حضور کاتالیستهای هتروپلی اسید و MCM(ترکیبات نانو)2-سنتز پیرانوپیرازولهااز واکنش تک مرحله ای (پیرازولون+ مالونونیتریل+آلدهید)در حضور کاتالیست هتروپلی اسید3- سنتز اترهای بنزیلیک از واکنش الکلهای بنزیلی در حلالهای الکلی متفاوت در حضور کاتالیستهای هتروپلی اسید سیدین، سمیه
1- واکنش محافظت زدایی اکسیم و تبدیل مستقیم اکسیم به ترکیب هیدرازون مربوطه 2- واکنش گشایش حلقه اپوکسید با استفاده از نوکلئوفیل تری متیل سیلیل سیانید ‏‎(TMSCN)‎‏ و فریک پرکلرات به عنوان کاتالیست صفرزادگان گیلان، مهرک
1- کنترل شکل نانو بلورهای بیسموت ‏‎(III)‎‏سولفید و تشکیل لایه نازک قابل انعطاف بوسیله پلیمریزاسیون پلاسما 2- تثبیت برخی از کمپلکس های منگنز و کبالت (ویتامین‏‎B12‎‏) در نانوراکتور ‏‎MCM-41‎‏ و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در اپوکسایش اولفین ها با اکسنده ترشیو بوتیل هیدروپراکسید ملکوتی، ریحانه
1) جانشینی نوکلئوفیلی تری آزول تیولها در موقعیت 7 کینولون، 2) سنتز آلکنهای استخلافی با استفاده از روش تراکمی نووناگل حسن رعیت، شادی
1. برم‌دار کردن ترکیب‌های آروماتیک با استفاده از دابکو - برمین خراسانی، مرضیه
1. سنتز مشتقات ‏‎N‎‏- هیدروکسی پیرول ها با استفاده از واکنش ویتیگ درون مولکولی 2. آروماتیزه کردن مشتقات 1، 4 دی هیدروپیریدین ها با استفاده از بیسموت کلرید در غیاب حلال نوری، رقیه

صفحه 1 از 101، رکورد 1 تا 12 از 1211 رکورد

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com