جستجوی پیشرفته

نتایج 172 مدرک، زمان 00:2343 ثانیه
عنوان نویسنده ناشر محل نشر سال نشر شماره مدرک نوع مدرک دارای محتوای دیجیتال دارای ثبت
"بررسی نقش دانشگاه‌ها در افزایش قابلیت اشتغال دانشجویان" مطالعه موردی: دانشگاه ساری انگلیس و الزهرا (س) ایران شجاع نوری، فروغ الصباح
آسیب شناسی تحقق اهداف برنامه درسی دینی دوره متوسطه از منظر برنامه درسی پنهان حسن نتاج، نسیبه
آسیب شناسی محیط یادگیری در راستای کارآفرینی بیات، زهرا
آموزش ارزش‌ها، چالش‌ها و راهکارها دستوان، طیبه
ابعاد پنهان فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) بخشی، فائزه
اثر بخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانی مادران دارای فرزند اوتیسم و کاهش علائم در کودکان حسین‌آبادی، صدیقه
اثر یک دوره تمرین وبی تمرینی بر حداکثر اکسیژن مصرفی،ضربان قلب و فشار خون استراحت زنان غیر ورزشکار درویشی، اعظم
اثربخشی آموزش مثبت ‌اندیشی بر ادراک شایستگی و مهارتهای اجتماعی کودکان بی‌ سرپرست و بدسرپرست شهر رشت صفارحمیدی، الناز
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر بهزیستی روان شناختی زنان نابارور شهرستان رشت رضازاده نوگورابی، مهشاد
اثربخشی آموزش والدگری انعکاسی بر کاهش استرس والدینی و بهبود دلبستگی مادران مصباحی، مریم
اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات رفتاری درونی و بیرونی کودکان بی سرپرست علیزاده شالدهی، محدثه
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان دختر ولی پور، مورینا

صفحه 1 از 15، رکورد 1 تا 12 از 172 رکورد

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com