معرفی کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود بصورت مجازی

17/07/1401 11:55:38 ق.ظ

معرفی امکانات کتابخانه مرکزی و نحوه دسترسی به هر بخش برای دانشجویان جدید الورود در تاریخ های ذکر شده  بصورت مجازی برگزار می شود.

سه شنبه ۱۲ مهر

ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰

https://webinar.alzahra.ac.ir/central-library

دوشنبه ۱۸ مهر

ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰

https://webinar.alzahra.ac.ir/central-library

یکشنبه ۲۴ مهر

ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰

https://webinar.alzahra.ac.ir/central-libraryآرشیو اخبار