تازه‌های منابع دیجیتال

رابطه‌ سازگاری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ ای در بین کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی تهران

باقری، زهرا

نحوه جستجوی منابع به صورت اینترنتی

باقری، زهرا

شناسایی و رتبه‌ بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان

رحیمی، ژاله/ رنجبرفرد، مینا

بررسی نقش اینفوگرافی در ارزیابی وب‌ سایت‌ ها

رنجبرفرد، مینا/ خیری، منصوره

IT Capability Evaluation through the IT Capability Map

Ranjbarfard, Mina/ Mirsalari, seyedeh Reyhane