تازه‌های منابع دیجیتال

برگزاری اولین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه الزهرا

تعیین دانشگاه الزهرا به عنوان رییس کارگروه ملی همکاری های دانشگاهی با کشور مالزی

تقویم ویژه دانشگاه الزهرا (س) - سال ۱۴۰۱

آئین دید و بازدید نوروزی، ویژه اعضاء هیأت علمی و‌ کارکنان دانشگاه الزهرا (س)

دیدار رئیس پژوهشکده زنان و اعضای تیم شرکت کننده در سفر به دانشگاه های کشور عراق با رئیس دانشگاه الزهرا (س)